دختر پاییزم

"دختر پاییز که باشی شاید زودتر عاشق شوی 
با اینکه سخت دل می بندی 
و شاید سخت تر از قبل رها کنی 
هر آنچه که تو را اسیر کرده .

"دختر پاییز که باشی مهربان تر می شوی به یمن دلدادگی 
به پاس برگ ریزان های بی وقفه .

"دختر پاییز که باشی کافیست ، که عشق محصورت کند در تنهایی
درهذیانهای نفس گیر.

"دختر پاییز که باشی می میری با سر سنگینی های عمدی 
می میری با نگاههای سرد
می میری ساده تر از همه .

"دختر پاییزکه باشی باران برایت مقدس است
و تو می دانی دختر پاییزی را باران افسون می کند بی بهانه دیوانه اش می کند. 
"دختر پاییز که باشی ساده عاشق می شوی ،ساده می میری و ساده تر از همه ، جنون میهمان همیشگی عقلانیت توست .


"دختر پاییز که باشی زودرنج می شوی ، زودتر می شکنی   "دختر پاییز که باشی دل به جان گرفتن بهار نمیبندی و میدانی سرشت پاییز آمیخته با جهنم است جهنمی که انعکاس نیستی هاست .   "دختر پاییز که باشی شیطان می شوی به معنای وسوسه !و عاشق می شوی به معنای شیرین و فرهاد!!! "دختر پاییز که باشی ریز ریز می خندی به مردم  به حجم سرشار از عقلانیت های زمخت !
به گم شدن معنی باران ، در روزهای گره خورده به هوس های ناتمامشان . "دختر پاییزی که باشی یاد می گیری وقتی بغض داری،وقتی اشک می ریزی،وقتی که به تنهایی با دنیا روبرو می شوی،منتظر هیچ دستی نباشی، چرا که همه رهگذرند.

"دختر پاییز که باشی یاد می گیری که آهسته عبور کنی،تا صدای گام های خسته ات را نشنوی،
یاد می گیری در خود باقی بمانی،تا از این سکوت سرگیجه بگیری و حرمت حسابهای عمرت را جریجه دار نکنی!

"آری من دختر پاییزم"

"دختر پاییز که باشی، همان دیوانه ای می شوی که هیچگاه عوض نمی شود!
همانی می شوی که آنقدر به یک آهنگ گوش می دهی تا از ترانه و ریتم آهنگش متنفر شوی...
همانی می شوی که همه فکر می کنند سخت است، اما با هر تلنگری می شکنی...
همانی که تکیه گاه خوبی است، اما هیچگاه برایش تکیه گاهی نیست...هیچگاه!

همانی که کلی حرف دارد، اما....کلمه ندارد...
هم او که لحظه های سکوتش، پرهیاهوترین لحظات زندگیش است....

دختر پاییز که باشی یک اشتباه را چند بار تکرار می کنی، چون به قلب آدم ها می نگری.

ساده می گویم ...

"دختر پاییز که باشی همه ی آدم ها برایت غریبه اند .
"دخترپاییز که باشی بودنت می شود من .   ...  دختر پاییز یعنی من ! همان که می شناسید  یک جنون زده ی مهربان 

 

...

/ 1 نظر / 1902 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی