آهنگ پیشنهادی 24

چند وقتی است هرچه میگردم                                                                       

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمیکنم                                                                     

نگاهم اما:                                                                                          

گاهی حرف میزند                                            

گاهی هق هق  !                                       

ومن همیشه به دنبال کسی میگردم                            

که بفهمد یک نگاه خستــــه                         

چــــه دارد برای گفتــن ...                                                                                  

آری بهترینم در کنارم نیستی امّا                                                                                     

به حجم تمام سکوتی که درقلبم گذاشته ای به یادت هستم .../ 1 نظر / 228 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی