آهنگ پیشنهادی 27

مسافرم ...

لمس کن کلماتی را که برایت می نویسم :

تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست !

تا بداني نبودنت آزارم مي دهد !

لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان !

كه از قلبم بر قلم و كاغذ مي چكد ...

لمس کن گونه هایم را که خيس اشك است و پُر شیار !

لمس کن لحظه هایم را

تویی که می داني من چگونه عاشقت هستم

لمس کن این با تو نبودن ها را

لمس کن ...

/ 1 نظر / 160 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی