آهنگ پیشنهادی 32

چِهــ تَلخــــــ اَستـــــــ

یآد آوَری

سَــــرآغـــآز عشقـــــــی کهـــ

گمـــــآن مــــــی رَفتــــــــ

جـــــآودآنهـــ بآشَـــــــــــد !

ﺑـــــﺎﺯ ﻫــــــﻢ

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد

جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ

بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد

راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو :

” دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد ”/ 1 نظر / 174 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی