آهنگ پیشنهادی 31

جـــدایــی مــان

هیــچ یکـــ از تشــریفــاتــــ آشــنایمــانــــ را نــداشتـــ

فقــط تــو رفـــتــی

و منــــ ســعیــــ کـــردمـــ

ســـ ــنگــــ دل بــاشـــمـــ ...


/ 1 نظر / 193 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی