زن زیباست ...

زن زیبـاســت ...
چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است
چه آن زمان که
خود را می آراید از پس همه خستگیهایش
چه آن زمان که فریاد می زند
بر سرت و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی
چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده
و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند
زن زیباست
آن زمانی که
خسته از همه تُهمت ها و نابرابریها باز فراموشش نمی شود
مادر است، همسر است
زن زیباست
زمانی که
زمانی که لطافت جسم و روحش را توأمان درک کردی
زمانی که خرامیدنش را بین بازوانت فهمیدی
زمانی که نداشته های خودت را به حساب ضعفش نگذاشتی
آری زن زیبـــــاست
اگر بفهمى...
/ 1 نظر / 373 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی