آهنگ پیشنهادی 8

سال جدید مبارک ...

چندمین سال تنهایی ام را با خود جشن گرفتم

من بودم و من . تمام جشن را با خود زمزمه کردم : نامهربانم

‎چند سال دیگر ‎دلت میلرزد

‎برای "منی که دیگر تو را در گوشه ترین جای قلبم

‎هرشب میبوسم تا کنار بگذارمت

‎دلت تنگ میشود

‎برای "منی که حرفهایت را از لبهایت نه ‎از چشمهایت می خواندم

‎دلت تنگ میشود

‎برای لعنتی ترین دختری که

‎دیوانه وار قلمش را به رقص موهای تو وا میداشت

‎به خداوندی خدا سوگند

‎دلت برای همه ی دیوانه بازی هایم تنگ میشود

‎برای صدایم

‎برای آغوشم

‎برای نگاهم

‎حتی برای گریه هایم

‎قسم

‎قسم به همه ی سیب هایی که در خیالم برایم چیدی

‎دلت تنگ میشود

‎آن روز ‎رو به روی آیینه بایست

‎و ایستاده برای غرورت کف بزن ...

آری نامهربانم چندمین سال تنهایی ام مبارک

 

/ 2 نظر / 449 بازدید
sogand81

اعضای ثابت کانال و وب 2 اینجا کامنت نزارن . مرسی